Ordlista - etymologi
Du måste vara inloggad med ditt Google-konto.
           
Uttryck: etymologi
Definition: Läran om ordens ursprung och betydelse.
Språk: svenska
Etymologi: Från grekiskans "etymos" som betyder 'verklig' eller 'sann' och "logos" som betyder 'terori' eller 'lära'. Den direkta översättningen blir 'läran om ordens verkliga betydelse'.
Exempel:
Dit hör etymologiska ordböcker, sådana som berättar om ordens ursprung och historia.
"Ordens rötter spåras", www.svd.se, 2008-06-25
Ett av utställningens minst synliga men starkaste bidrag är sällskapets rapport som resonerar om världen som krypterat meddelande, en svindlande resa mellan Jean Cocteau och Tintin, Freud och andra världskrigets kodexperter, Houdini och telefonens uppfinnare Graham Bell, och som till slut knyts samman i det etymologiska släktskapet mellan krypta och kryptering.
"Konst som ser in i mörkret", www.gp.se, 2008-06-27
Denna åsikt är republikanism i ordets etymologiska mening av medborgerligt engagemang för den offentliga och gemensamma saken, res publica.
"Fäderneslandet en kärlek som slocknat", www.svd.se, 2008-08-11